De behandelingen door een psychiater worden meestal vergoed in het basispakket van de zorgverzekering. Neem bij twijfel contact op met uw verzekeraar.

Behandelingen worden gefactureerd volgens de wettelijke WMG-tarieven van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA).Zie voor uitleg deze link. Behandeling door een gecontracteerde hulpverlener wordt standaard volledig vergoed. Praktijk Sporenburg heeft contracten met de volgende (koepels van) zorgverzekeraars

Voor de overige zorgverzekeraars geldt meestal dat bij een restitutie verzekering 100% wordt vergoed, en anders een lager percentage. Via deze link vind u welke polis van welke zorgverzekeraar welk percentage van de factuur vergoedt bij niet-gecontracteerde zorg. Let op: Niet elke restitutie-polis vergoedt 100% van de factuur! U kunt ook bij uw zorgverzekeraar navragen welk percentage van niet-gecontracteerde zorg wordt vergoed. U kunt aan het eind van elk jaar ervoor kiezen om over te stappen naar een restitutie-polis die uw behandeling geheel vergoedt.

Het eigen risico in de basisverzekering geldt ook voor GGZ. Het eigen risico in de basisverzekering is in 2016 385 euro.

Particuliere tarieven

Indien u de behandeling zelf wil betalen gelden de volgende tarieven: Deze tarieven gelden ook voor niet-verzekerde zorg.