Algemeen

De praktijk is gevestigd aan de Domselaerstraat 96, te Amsterdam.

De praktijk is geopend van dinsdag tot en met vrijdag

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier in het menu of door telefonisch contact op te nemen. Voor aanmelding bij de praktijk heeft u een verwijzing van de huisarts nodig. Soms neem ik naar aanleiding daarvan contact op met u of met de huisarts, als er nog vragen zijn.

Wachttijd

Na de aanmelding en telefonisch gesprek wordt een eerste afspraak gemaakt binnen 3 weken. Praktijk Sporenburg hanteert geen wachtlijst tot het starten van de behandeling nadat u voor een eerste gesprek geweest bent.

Eerste gesprek

Het eerste gesprek is een kennismakingsgesprek waarin uw klachten worden besproken en eventuele eerdere behandelingen aan bod komen. Dit gesprek duurt ongeveer 60 minuten. Soms volgt een tweede gesprek. Na de intake gesprekken volgt een adviesgesprek waarin een behandelplan wordt besproken. Daarna wordt een beknopte brief met de bevindingen aan de huisarts gestuurd, tenzij u hier bezwaar tegen maakt. Het kan zijn dat uw klachten beter door iemand anders behandeld kunnen worden. Dan zal ik u terugverwijzen naar de huisarts met een advies voor eventuele doorverwijzing.

Afspraak afzeggen


Het kan gebeuren dat u een afspraak moet afzeggen. Het is belangrijk dit zo tijdig mogelijk te doen via het mailadres of telefoonnr 06-23684747. Bij afspraken die korter dan 24 uur van tevoren afgezegd zijn of bij niet verschijnen, wordt 30 euro in rekening gebracht, dit is niet vergoed door de verzekeraar.